Корпоративен сайт за фирма Stor Bg

https://stor-bg.com/
Използвани технологии
  • HTML5
  • CSS3
  • jQuery
  • MySQL
  • PHP
  • Figma

Задачата: Съществуващият сайт на фирмата имаше „остарял“ вид, а представянето на дейностите не беше оптимално. Сайтът беше почти монохромен, с голям обем текстова информация, а самите проекти на компанията Стор не бяха представени атрактивно.  

Решението: Предложихме цялостен редизайн и изработка на сайта с преработката на структурата и разпределението на информацията. 

Нашите усуги: Изработихме схема за новото представяне и навигация на сайта и концепция за изцяло нов дизайн. Тя включваше съвременна визия и атрактивно представяне на дейността на компанията. Новата организация на съдържанието беше насочена към потребителския комфорт, променихме и изложението на текстовете. Въведохме технически подобрения, с които да повишим представянето на сайта в Google. Така постигнахме модерен и удобен интерфейс, в съответствие с тенденциите и добрите практики в уеб програмирането


Други проекти

Рекламна брошура - Morindoo Tours
  • Adobe Photoshop
  • Adobe InDesign
  • Adobe Illustrator
Рекламна брошура - Morindoo Tours

Steppe and Hoof Ветеринарна експедиция 2021

Карта на България