Използвани технологии
 • HTML5
 • CSS3
 • MySQL
 • PHP
 • Adobe Photoshop
 • Figma

Проблемът: създаването на бранда Acqualy наложи изграждането и на продуктов сайт за презентиране на решение за премиум филтрирана вода за ХоРеКа сектора. Основна цел бе създаване на изчистен сайт, следващ утвърдената визия на компанията, производител на оборудването.

Решението: след съспоставка между прдставянето на концепцията Acqualy и представянето на доставичка, екипът ни се зае с проектирането на новия сайт.

Нашите услуги: въз основа на предоставеното съдържание изготвихме wireframe с примерна структура за сайта. След одобрение от страна на клиента преминахме към дизайн и разработка, следвайки основните принципи и подход към в представянето на производителя.


Други проекти

ClearAir
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • MySQL
 • Figma
ClearAir

Clear air - изработка на продуктов сайт в няколко етапа.

Pure Water
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • MySQL
 • PHP
 • Adobe Photoshop
Pure Water

Pure Water - редизайн и изработка на продуктов уеб сайт.

Карта на България