Използвани технологии
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • MySQL
 • PHP

Задачата: Веригата ресторанти Happy Bar & Grill провежда периодични игри за потребителите. Всички те обаче се добавят на основния сайт на компанията, което води до редица усложнения, свързани с обновяването му и процеса по изтегляне на печелившите клиенти. 

Решението: След обсъждане за начина, по който се организират и управляват кампаниите, екипът ни предложи удобно решение за досегашните проблеми: създаване на отделна лендинг страница, на която да се публикуват периодичните игри, както и автоматизиране на работата с клиентската база данни.

Нашите услуги: Заехме се с уеб разработката по предоставения дизайн, както и с написването на логиката за управление на базата данни. Скоро след това компанията проведе първата си игра с награди за клиентите си. 


Други проекти

Продуктов уебсайт за Pure Water
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • MySQL
 • PHP
 • Adobe Photoshop
Продуктов уебсайт за Pure Water

Pure Water - редизайн и изработка на продуктов уеб сайт на фирма за филтриращи системи

Уеб сайт за стартъпа To Drive
 • HTML5
 • CSS3
 • MySQL
 • PHP
Уеб сайт за стартъпа To Drive

Платформа за търсене и сравнение на шофьорски школи в Швейцария

Карта на България