Използвани технологии
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • MySQL
 • PHP

Проблемът: до момента на изработване на специална лендинг страница, всички игри биват добавяни като нова страница в основния сайт на клиента. Това води както до по-голяма ангажираност за обновяване на сайта, така и до по-сложен процес по изтегляне на печелвиши клиенти.

Решението: след дискусия относно начинът на организиране и управление на кампаниите, нашят екип предложи изграждане на отделна лендинг страница. Заедно с това бе предложено и прието изграждането на автоматизации за работа с базата данни от клиенти, което значително облекчава работата на клиента.

Нашите услуги: екипът ни се зае с уеб разработката на предоставения дизайн, както и написване на логиката за управление на базата данни.


Други проекти

 А-Зет Солюшънс
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • MySQL
 • PHP
А-Зет Солюшънс

А-Зет Солюшънс - изработка на фирмен сайт - портфолио с помощта на CMS платформа.

ClearAir
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • MySQL
 • Figma
ClearAir

Clear air - изработка на продуктов сайт в няколко етапа.

Карта на България