Рекламна брошура - Morindoo Tours

Използвани технологии
 • Adobe Photoshop
 • Adobe InDesign
 • Adobe Illustrator

Брошурата е част от набор рекламни материали, имащи за цел популяризирането на годишна ветеринарна експедиция в Монголия. Основната целева група са младите студенти по ветеринарна медицина от Великобритания и Австралия.

За изпълнението на този проект, както при всичките ни съвместни проекти с агенция Morindoo Tours, ни бяха предоставени изображения и финални текстове. Основната ни задача бе да предоставим дизайн концепция, която да следва установения стил в предишни маркетингови материали, използвани от агенцията.

Брошурата е предназначена предимно за дигитално разпространение, вътрешен печат и местно разпространение.


Други проекти

Продуктов сайт – Clearair
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • MySQL
 • Figma
Продуктов сайт – Clearair

Clearair – изработка на уебсайт с онлайн магазин в няколко етапа

Корпоративен сайт за фирма Stor Bg
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • MySQL
 • PHP
 • Figma
Корпоративен сайт за фирма Stor Bg

Фирмен сайт за проектиране и изграждане на сглобяеми дървени къщи

Карта на България