Лендинг страница за промо кампания на Фереро Роше

https://www.ferrerorocher.com/bg/bg/promo
Използвани технологии
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • MySQL
 • PHP

Задачата: За провеждането на промоционалната кампания на Ferrero Rocher „Изкуството да изненадваш“ бе необходимо създаването на лендинг страница, включена в основния сайт на Фереро Роше. Екипът ни получи одобрен дизайн, който трябваше да се следва в процеса на разработка, както и задание, описващо основните необходими за потребителите функционалности като: създаване на профили, качване на снимкови файлове и др. В допълнение към тях, трябваше да бъдат разработени и механизмите за управление и обработка на получената информация, с цел избор на печеливши потребители.

С оглед мащаба на кампанията, задължителни условия бяха стриктното спазване на заложените срокове, високо ниво на организация на работния процес както и добрата комуникация между екипът ни и възложителя.

Решението: Изграждне на лендинг страница за целите на активационната кампания.

Нашите услуги: Екипът ни изгради целевата страница и проведе необходимите тестове, за да гарантира правилното функциониране на системата. Проектът бе одобрен и направен публично достъпен за потребители в договорените с възложителя срокове и съобразно посочените изисквания и нужди за кампанията.


Други проекти

Редизайн на лого - Urben AG
 • Adobe Illustrator
Редизайн на лого - Urben AG

Редизайн на лого за компанията Urben AG, Швейцария

Киндер Буено - „За теб и компанията“
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • MySQL
 • PHP
Киндер Буено - „За теб и компанията“

Активационна кампания с атрактивни награди

Карта на България