Използвани технологии
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • MySQL
 • Figma

Проблемът: с цел подобряване на своята ефективност, клиентът пожела цялостна преработка и редизайн на досега съществуващ уеб сайт. Основните цели бяха няколко: подобряване на представянето, повишчаване на сигурността и удобство за потребителя, възможност фунцкиониране като онлайн магазин на втори етап от разработката.

Решението: обсъждайки нуждите и целите на клиента, екипът ни предложи изработка на нов уеб сайт на няколко етапа. Всеки един етап следва да надгражда предходния до завършването като пълноценно фунциониращ онлайн магазин.

Нашите услуги: създадохме wireframe на базата на предоставеното съдържание. След одобрение на концепцията, продължихме с дизайн и изработка на сайта съгласно планираните и съгласувани етапи за изграждане. За постигане на оптимални резултати, освен с мониторинг и поддръжка на сайта, екипът ни се зае с реклама на бизнеса и предлаганите продукти във Facebook и Google.


Други проекти

 А-Зет Солюшънс
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • MySQL
 • PHP
А-Зет Солюшънс

А-Зет Солюшънс - изработка на фирмен сайт - портфолио с помощта на CMS платформа.

Happy Game
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • MySQL
 • PHP
Happy Game

Happy томбола - лендинг страница за провеждане на периодични промоционални кампании.

Карта на България