Използвани технологии
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • MySQL
 • Figma

Проблемът: с цел подобряване на своята ефективност, клиентът пожела цялостна преработка и редизайн на досега съществуващ уеб сайт. Основните цели бяха няколко: подобряване на представянето, повишчаване на сигурността и удобство за потребителя, възможност фунцкиониране като онлайн магазин на втори етап от разработката.

Решението: обсъждайки нуждите и целите на клиента, екипът ни предложи изработка на нов уеб сайт на няколко етапа. Всеки един етап следва да надгражда предходния до завършването като пълноценно фунциониращ онлайн магазин.

Нашите услуги: създадохме wireframe на базата на предоставеното съдържание. След одобрение на концепцията, продължихме с дизайн и изработка на сайта съгласно планираните и съгласувани етапи за изграждане. За постигане на оптимални резултати, освен с мониторинг и поддръжка на сайта, екипът ни се зае с реклама на бизнеса и предлаганите продукти във Facebook и Google.


Други проекти

Редизайн на лого - URBEN AG
 • Adobe Illustrator
Редизайн на лого - URBEN AG

Редизайн на лого за фирма Urben AG, Швейцария

Acqually
 • HTML5
 • CSS3
 • MySQL
 • PHP
 • Adobe Photoshop
 • Figma
Acqually

Acqualy - дизайн и изработка на продуктов уеб сайт.

Карта на България