Уеб сайт за Golden Bridge

https://pemagoldenbridge.org/de/
Използвани технологии
 • Figma
 • Wordpress
 • Adobe Illustrator

Задачата: Golden Bridge е германска неправителствена организация, която набира средства за изграждане на училища в района на Хималаите. Съществуващият сайт се хракатеризираше с недобре изградена структура, трудна за използване навигация, както и неактулен дизайн.

Решението: Изработване на дизайн и промяна на навигацията, съобразени с дейността неправителствената организация. 

Нашите услуги: Предвид нуждата от икномически ефективно, но въпреки това добре работещо решение, разделихме дейностите на няколко етапа. Инсталацията на CMS и импортирането на съдържанието бяха поети от доброволец. Екипът ни от своя страна изготви и разработи дизайна първо на основните страници. Останалите създавахме поетапно в процеса на работа, съобразно одобрената концепция и заложените в CMS-a опции.


Други проекти

Рекламна брошура - Morindoo Tours
 • Adobe Photoshop
 • Adobe InDesign
 • Adobe Illustrator
Рекламна брошура - Morindoo Tours

Steppe and Hoof Ветеринарна експедиция 2021

Корпоративен сайт за фирма Stor Bg
 • HTML5
 • CSS3
 • jQuery
 • MySQL
 • PHP
 • Figma
Корпоративен сайт за фирма Stor Bg

Фирмен сайт за проектиране и изграждане на сглобяеми дървени къщи

Карта на България