Уеб сайт за Golden Bridge

https://pemagoldenbridge.org/de/
Използвани технологии
  • Figma
  • Wordpress
  • Adobe Illustrator

Задачата: Golden Bridge е германска неправителствена организация, която набира средства за изграждане на училища в района на Хималаите. Съществуващият сайт се хракатеризираше с недобре изградена структура, трудна за използване навигация, както и неактулен дизайн.

Решението: Изработване на дизайн и промяна на навигацията, съобразени с дейността неправителствената организация. 

Нашите услуги: Предвид нуждата от икномически ефективно, но въпреки това добре работещо решение, разделихме дейностите на няколко етапа. Инсталацията на CMS и импортирането на съдържанието бяха поети от доброволец. Екипът ни от своя страна изготви и разработи дизайна първо на основните страници. Останалите създавахме поетапно в процеса на работа, съобразно одобрената концепция и заложените в CMS-a опции.


Други проекти

Рекламна брошура - Morindoo Tours
  • Adobe Photoshop
  • Adobe InDesign
  • Adobe Illustrator
Рекламна брошура - Morindoo Tours

Steppe and Hoof Ветеринарна експедиция 2021

Уеб сайт за стартъпа To Drive
  • HTML5
  • CSS3
  • MySQL
  • PHP
Уеб сайт за стартъпа To Drive

Платформа за търсене и сравнение на шофьорски школи в Швейцария

Карта на България