Видеонаблюдение

Видеонаблюдение

Нашият екип ще Ви съдейства при избора на правилното оборудване спрямо Вашите цели и особености. Ние ще изготвим проекта, от който имате нужда, за да бъде постигнато оптимално съотношение между цена, ефективност и качество съобразно бюджета Ви.
Можем да Ви предложим както бюджетни решения, подходящи за частни имоти, така и комплекси проекти за обхващане на големи площи като офис сгради, хотели, ресторанти, складове и други.

Етапи на изграждане на система за видеонаблюдение:

Подготвителни дейности:

 1. Оглед на обекта. След предварително определен час за оглед, наш служител ще Ви посети в удобно за Вас време, за да извърши оглед на обекта. При извършването на огледа е препоръчително Вашето присъствие или присъствието на упълномощен представител. Това е необходимо в случай на нужда от допълнителни разяснения или възникнали въпроси.
 2. Анализ на проекта. В рамките на огледа се определят целите, нуждите и изискванията на клиента. Те са съществена част от всеки един проекти представляват важен фактор за правилното проектиране.
 3. Консултация с наш служител. За да осигурим Вашата пълна информираност, след извършването на огледа и запознаване с вашите изисквания, служителят извършил огледа ще представи следната информация:
  • Налични технически средства на пазара, подходящи за целите на проекта.
  • Насоки за правилно изпълнение на проекта като места за монтаж и най-подходяща техника съобразно целите на проекта и вашия бюджет.
  • Приблизително време за проектиране и монтаж на системата.
 4. Изготвяне на оферта. В резултат на извършения оглед, анализ и консултация, се изготвя ценова оферта за изпълнение на проекта. В себе си тя включва доставка и монтаж на оборудване за система за видеонаблюдение, както и възможните предложения за абонаментна поддръжка.

Реализация на проекта:

 1. Изготвяне и подписване на договор за изпълнение. В случай, че изготвената ценова оферта и проект удовлетворяват клиента, се изготвя и подписва договор за монтаж на система за видеонаблюдение. Като част от договора се уточняват и гаранционните условия, начини на заплащане и период на абонаментна поддръжка.
 2. Изграждане на система за видеонаблюдение. В резултат на подписването на договора се стартира процеса по доставка и монтаж. Проектът се реализира спрямо предварително изготвения и одобрен от клиента план. В случай на искане за промени по време на изпълнение, клиентът заплаща такса според установената ценова листа както и всички допълнително необходими материали (ако има такива).
 3. Предаване на обекта от фирма Ай Ти Ес Ти Технолоджи към клиента. При завършване на системата за видеонаблюдение и проведени тестове, се изготвя двустранен протокол. Протоколът удостоверява изпълнението на договора и приемането на обекта от страна на клиента.

Важно:

В случай на невъзможност за извършване на предварителен оглед на обекта, или отказ от страна на клиента за предварителен оглед, офертата се изготвя по зададена от клиента скица. В себе си скицата следва да включва – разположение на помещения, размери и разположение на камери и записващи устройства. За по-доброто планиране е необходимо и подробно описание на конкретните изисквания към системата от страна на клиента.
След представяне на оферта, в случай на преминаване към изпълнение, следва да се извърши задължителен оглед на обекта. Огледът се извършва преди доставка и монтаж на оборудване, с цел уточняване на финални детайли и потвърждение на офертата.