ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТДАЛЕЧЕНА КОМПЮТЪРНА ПОДДРЪЖКА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Доставчик на услугата: Ай Ти Ес Ти Технолоджи ЕООД

Телефон за връзка: +359896258704

E-mail: info@it-st.com

Работно време, в което се извършва услугата:

 • От понеделник до петък: 09:00 до 18:00 (възможни са отклонения в посоченото време, свързани с празници, активен сезон на почивки или голяма натовареност на нашия екип).
 • Извършване на услугата след 18:00 часа е възможно в случаите на голямо натоварване на нашия екип или при изрично ваше искане. В случай на искане от ваша страна за извършване на отдалечена компютърна поддръжка след 18:00 часа следва да се заплати допълнително уточнена такса.

КАКВИ ПРОБЛЕМИ МОЖЕМ ДА ОТСТРАНИМ ЧРЕЗ ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП?

 • Инсталация и преинсталация на софтуер (с изключение на операционни системи).
 • Инсталиране на различни видове банкови сертификати и електронен подпис.
 • Конфигурация на вашата система и използваните софтуери.
 • Конфигурация на операционна система.
 • Инсталация и конфигурация на периферни устройства като: принтери, скенери и други.
 • Премахване на различни по характер злонамерени софтуери (вируси).
 • Промяна на нива на достъп на вашите служители.

ВАЖНО:  Ай Ти Ес Ти Технолоджи ЕООД НЕ носи отговорност за щети, възникнали спрямо вас и вашата информация, в резултат от използваните във вашата система софтуери и лицензи, а единствено за тяхното администриране. При заявка за преинсталация, екипът ни има правото да използва единствено предоставени от клиента лицензи, серийни номера, или закупени от нас софтуери.

ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА

С подаването на своята заявка за отдалечена компютърна поддръжка и/или диагностика, вие потвърждавате, че сте запознати с настоящите условия и приемате следните разпоредби от Общите условия:

 1. Лицето, желаещо да използва предоставяната услуга, или упълномощен негов представител, подава заявка към Ай Ти Ес Ти Технолоджи ЕООД. В качеството на изпълнител ние се нуждаем от информация за проблема и условията, при които е възникнал. Заявката се подава по един от следните официални начини за комуникация:
  • Заявка по имейл на адрес:info@it-st.com, която следва да включва:
   • име и телефонен номер на лице за контакт;
   • описание на проблема;
   • описание на ситуацията, при която е възникнал проблема (ако има данни);
   • предпочитано време за връзка.
  • Телефонно обаждане на посочения в нашия сайт телефон за контакти.
 2. След уочняване на детайли за проблема се насрочва час за връзка с наш служител за анализиране на проблема и извършване на заявената услуга.
 3. Уточняване на размер на сумата за изършване на заявената услуга и начин на плащане.
 4. Започване на работа по извършване на заявената услуга след предварително заплатена минимална стойност на услугата от 1 работен час.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Заявявайки отдалечена поддръжка, вие изрично се съгласявате с това, че Ай Ти Ес Ти Технолоджи ЕООД в качеството на изпълнител, ще осъществи достъп до настройките и данните на вашето устройство. В случай, че то е свързано в мрежа, е възможно осъществяване на достъп и до всички периферни устройства (принтери, скенери, сървъри). Това е необходимо с цел анализиране и отстраняване на възникналия проблем.

Подавайки своята заявка, вие освобождавате Ай Ти Ес Ти Технолоджи ЕООД от отговорност за причинени вреди, произтичащи от загуба на данни или софтуерни приложения. За превенция на негативни последици и загуба на важни данни препоръчваме направата на резервно копие на най-важната за вас информация.

Ай Ти Ес Ти Технолоджи ЕООД не носи отговорност за възникване на пробелми в резултат на използване на определени софтуери или лицензи, а само за тяхното правилно администриране.

ИЗИСКВАНИЯ

За да можем да ви предложим услугата по отдалечена компютърна поддръжка, е необходимо да подсигурите всяко едно от следните условия:

 1. Наличие на компютърната система, за която е заявена услугата.
 2. Стабилна интернет връзка.
 3. Достъп до използваната от нас програма за отдалечен поддръжка – TeamViewer. В случай, че не разполагате с указания софтуер, моля последвайте този ЛИНК за подробни инструкции.
 4. Да разполагате с потвърден ден и час за изпълнение на заявената услуга. Наш служител ще се свърже с вас след получаване на заявка за услугата отдалечена компютърна поддръжка.

ПРОЦЕС НА РАБОТА

За целите на прозрачността и вашата информираност, по-долу е описан в детайли процеса на работа с клиенти по време на отдалечената компютърна поддръжка.

 1. Преди започване на работа ще се свържем с вас на посочен телефонен номер, за да стартирате предоставяното от нас приложение и да подсигурите стабилна интернет връзка.
 2. За връзка с вашето устройство е необходимо да предоставите на нашия служител ID и Парола. Осъществяваната връзка е криптирана и гарантира сигурността на работата. Повторен достъп до вашата система е възможен единствено след заявка и предоставяне на данни за достъп. Тези данни за достъп са различни при всяко стартиране на приложението.
 3. След предоставяне на данните за достъп от ваша страна, наш специалист ще се свърже с вашата система. По време на работния процес вие имате възможност да наблюдавате работата на нашия служител.
 4. След приключване на своята дейност, ние ще се свържем с вас за информация по отношение работата на вашето устройство след отстраняване на проблема.

НЕВЪЗМОЖНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ЧРЕЗ ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ПРОБЛЕМИ

В определени влучаи е възможно възникналата неизправност да не подлежи на отстраняване чрез отдалечен достъп. В тези случаи възможните решения, които можем да предложим са:

 1. Изготвяне на списък с препоръки – наш специалист ще изготви списък с препоръки за отстраняване на възникналата неизправност. Цената за услугата е съобразена с нашия ценоразпис, в случай че продължителността на изпълнението не надхвърля един час.
 2. Извършване на ремонтни дейности. Нашият екип ще извърши необходимите ремонтни дейности за възстаноявване на изправността на вашето устройство. След писмена заявка от ваша страна, наш екип ще извърши детайлна диагностика и ще отстрани възникналия проблем. В тези дейности се включват смяна на компоненти, физическа профилактика и други сервизни услуги.

След установяване на причинителя на проблема, цената и срока за извършване на ремонтните дейности се уточняват допълнително между двете страни.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Нашият екип ви дава гаранция за извършените услуги по отстраняване на възникналите неизправности. Гаранцията за услугите, свързани със софтуер и неговите настройки се равнява на 48 часа, считано от приключване на работата по проблема. Гаранционен срок за отстраняване на хардуерни проблеми се определя в зависимост от гаранционния срок на отделните компоненти, които подлежат на подмяна.

ВАЖНО

Подавайки заявка за отдалечена компютърна поддръжка, вие давате своето изрично съгласие служител на Ай Ти Ес Ти технолоджи ЕООД в качеството на изпълнител, да осъществи достъп до настройките и данните на вашето устройство. Това е необходимо условие за решаване на докладвания от вас проблем. Като заявител, вие освобождавате Ай Ти Ес Ти Технолоджи ЕООД от отговорност за причинени вреди, дължащи се на загуба на данни или софтуери. С цел избягване на непредвидими последици, ви съветваме да подготвите резервно копие на най-важната за вас и вашия бизнес информация.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Детайли за използвания от нас софтуер за отдалечена компютърна поддръжка – TeamViewer, както и инструкция за употреба можете да откриете ТУК.