„Киндер търси усмивката на твоето дете“

Използвани технологии
  • HTML5
  • CSS3
  • jQuery
  • MySQL
  • PHP

Задачата: Фереро планираха лимитирана серия шоколадчетата Киндер, на чиято опаковка ще бъдат отпечатани снимки на деца. За целта компанията стартира игра, при която потребителите ще изпращат снимки на децата си, съгласно условията на кампанията. Финалистите в „Киндер търси усмивката на твоето дете“ ще спечелят фотосесия, а лицата им ще се появят на опаковките на шоколадчетата.

Решението: Промоционален уебсайт за участие и администриране на играта. 

Нашите услуги: Предизвикателството тук бяха изключително стриктните срокове, тъй като на пазара вече бяха пуснати опаковки с липсващо лице и анонс към кампанията. Екипът ни разработи логиката и механима на играта спрямо зададената концепция. Оформихме публичната част на уебсайта, където потребителите се регистрираха и можеха да гласуват за вече публикуваните снимки. Заедно с това изградихме солидна административна част, където модераторите управляваха данните от играта и следяха за изрядноста на участниците. Екипът ни се зае също с техническата поддръжка и по време на кампанията и при избора на финалистите. 


Други проекти

Портфолио сайт - AZ Solutions
  • HTML5
  • CSS3
  • jQuery
  • MySQL
  • PHP
Портфолио сайт - AZ Solutions

AZ Solutions - изработка на фирмен сайт - портфолио върху CMS платформа

Карта на България