5 инструмента в Google Ads, за които вероятно не знаете

5 инструмента в Google Ads, за които вероятно не знаете
29.09.2023

Google Ads е мощна платформа в сферата на дигиталния маркетинг, която предоставя на бизнесите възможността да достигнат милиони потребители онлайн. Но знаете ли, че в платформата има някои скрити инструменти, които може да ви помогнат за оптимизирането на вашите рекламни кампании и да постигнете по-добри резултати?

В тази блог статия ще разгледаме 5 инструмента в Google Ads, за които вероятно не знаете:

1. Динамичен ремаркетинг на продукти - Dynamic Product Remarketing

Една от най-малко използваните функции в Google Ads се крие в по-малко известната област, наречена "динамични параметри". Динамичният ремаркетинг на продукти зависи от това дали правилно се подават необходимите параметри чрез Google tag. Често срещано погрешно схващане е, че динамичният ремаркетинг на продукти с Performance Max е автоматичен. За да постигнете оптимални резултати обаче, е от решаващо значение отчитането на стойността "id" чрез вашия пиксел. Това позволява на Google ефективно да ремаркетира продукти на потенциални клиенти, които са посетили вашия уебсайт, но не са направили покупка. Прилагането на тази стратегия в областта на електронната търговия може да доведе до съществена промяна в ангажирането на потенциалните клиенти и стимулирането на реализациите.

2. Сезонни корекции - Seasonality Adjustments

В епохата на "интелигентното офериране" маркетинговите специалисти се доверяват на алгоритмите за управление на кампаниите. Въпреки това алгоритмите не могат да предвидят външни фактори. Сезонните корекции  предоставят възможност да се информира алгоритъма "интелигентно офериране" за очакваните промени в коефициентите на конверсия.

Този инструмент може да бъде "безценен когато предвиждате промени, поради сезонни тенденции или събития. Въвеждайки съответните дати и очаквани промени, вие давате възможност на алгоритъма да се адаптира и оптимизира по подходящ начин.

3. Изключване на данни - Data Exclusion

Изключването на данни  е мощен инструмент, който ви позволява да изключите конкретни дати от акаунта, кампанията или типа кампания. Тази функция се оказва изключително полезна при отстраняване на проблеми, свързани със спад на конверсиите или неточно проследяване на пиксели. Чрез идентифициране и отстраняване на неправилни данни от алгоритъма можете да предотвратите ненужни разходи и да поддържате точни показатели за ефективност.

4. Автоматично създадени активи на ниво акаунт - Account-level automated extensions

Този инструмент подобрява ефективността рекламите, като увеличава вероятността за кликвания върху тях.  Когато за даден актив се предвижда, че ще подобри ефективността на рекламата Ви, Google Ads автоматично го създава и го показва под нея. Активите могат също така и да бъдат създавани само за някои кампании.

5. Статистика за данните - Your Data Insights

Този инструмент използва вашите данни, за да предостави ценна информация за клиентската ви база - аудитории на пазара и сходни сегменти, за които кампаниите ви се индексират високо. Използването на тези данни може да е полезна за формирането на клиентски профил и да улесни целевите рекламни стратегии.

 

Всяка от горепосочените функции предлага допълнителна информация и контрол върху кампаниите ви, като потенциално повишава тяхната ефективност. Като се възползвате от тези по-малко известни инструмента на Google Ads, можете да усъвършенствате стратегиите си и да постигнете по-добри резултати в рекламните си начинания. Изследвайте, експериментирайте и оптимизирайте, за да разкриете истинския потенциал на своите кампании в Google Ads. 

Източници: 

https://searchengineland.com/google-ads-hidden-areas-431282

Карта на България